Naša spoločnosť TOROLUX poskytuje gastronomické služby už od roku 2001. Postupne sme sa pretransformovali zo živnostenského podnikania na dnešnú spoločnosť s ručením obmedzeným.

S rastom spoločnosti rastie aj pole našej pôsobnosti a územne rozširujeme našu činnosť. Predmet nášho podnikania tvorí celý rád činností, hlavne prevádzkovanie podnikových stravovacích zariadení, výroba jedál, dovoz jedál na pracovisko a ich výdaj, ako aj zariaďovanie gastronomických prevádzok. Náš manažment pracuje v odvetví gastronómie už veľa rokov a uplatňuje preto pri rozvoji firmy nielen dobré riadiace schopnosti ale aj získané skúsenosti a odborné poznatky. Našou prednosťou je všestrannosť, individuálny prístup k zákazníkovi, kvalita a komplexnosť služieb. Plníme naše poslanie, ktorým je uspokojovať potreby a predstavy zákazníkov tým,že im umožníme využiť naše bohaté skúsenosti z oblasti stravovania rôzneho charakteru podnikové stravovanie, catering, reštauračné stravovanie. Riadime sa filozofiou: Dlhodobé poskytovanie služieb za primerané ceny. Ak je to žiadúce, vykonávame pre zákaznika všetko od zariaďovania stravovacieho zariadenia až po samotné stravovanie a preberáme všetky riziká súvisiace s touto činnosťou, čím sa spolupodieľame na bezproblémovom chode jeho spoločnosti. Komplexnosťou naších služieb odbremeníme zákazníka od vykonania mnohých činností, šetríme jeho peniaze a čas, ktorý môžr venovať predmetu svojho podnikania. Prinášame do spoločnosti zákazníka príjemnú kultúru stravovania. V nami prevádzkovaných zariadeniach vytvárame pokojnú atmosféru, aby si stravníci počas prestávky na jedlo oddýchli, lebo vieme, že vyššia spokojnosť zamestnancov súvisiaca s ich pracovným životom prispieva k vyššej produktivite ich práce.

Momentálne máme dve kamenné prevádzky

jedna sa nachádza na Letnom kúpalisku v Malackách – ide o Bistro Dorilei, ktoré je spojené s bufetom počas prevádzky na Letnom kúpalisku. Druhá naša prevádzka sa nachádza v priestoroch výrobnej haly TOWER na Továrenskej ulici v Malackách.

Popri dvoch kamenných prevádzkach poskytujeme aj služby formou sladkého cateringu. Vlastníme jednu dodávku, ktorá je prispôsobená na prípravu a výdaj teplej stravy. Účastníme sa najmä akcií ako je Pohoda festival v Trenčíne, Festival Drienok a pod.