Naša firma TOROLUX, s.r.o. poskytuje gastronomické služby už od roku 2001. Postupne sme sa pretransformovali zo živnostnenského podnikania na dnešnú spoločnosť s ručením obmedzeným. S rastom spoločnosti rastie aj naše pole pôsobnosti a územne rozširujeme našu činnosť. Predmet nášho podnikania tvorí celý rad činností, hlavne prevádzkovanie podnikových stravovacích zariadení, výroba jedál, dovoz jedál na pracovisko a ich výdaj, ako aj zariaďovanie gastronomických prevádzok. Náš manažment pracuje v odvetví gastronómie už veľa rokov a uplatňuje preto pri rozvoji firmy nielen dobré riadiacie schopnosti ale aj získané skúsenosti a odbrné poznatky.

Našou prednosťou je všestrannosť, individuálny prístup k zákazníkovi, kvalita a komplexnosť služieb. Plníme naše poslanie, ktorým je uspokojovať potreby a predstavy zákazníkov tým, že im umožníme využiť naše bohaté skúsenosti z oblasti stravovania rôzneho charakteru:

 • Podnikové stravovanie
 • Catering
 • Reštauračné stravovanie

Riadime sa filozofiou: Dlhodobé poskytovanie služieb za primerané ceny. Ak je to žiadúce, vykonávame pre zákazníka všetko od zriaďovania stravovacieho zariadenia až po samotné stravovanie a preberáme všetky riziká súvisiace s touto činnosťou, čím sa spolupodieľame na bezproblémovom chode.

Komplexnosťou našich služieb odbremeníme zákzaníka od vykonania mnohých činností, šetríme jeho peniaze a čas, ktorý môže naplno venovať predmetu svôjho podnikania. Prinášame do spoločnosti zákazníka príjemnú kultúru stravovania. V nami prevádzkovaných zariadeniach vytvárame pokojnú atmosféru, aby si stravníci počas prestávky na jedlo oddýchli, pretože vieme, že vyššia spokojnosť zamestnancov súvisiaca s ich pracovným životom prispieva k vyššej produktivite ich práce.

Pre dlhodobú spolupráu so zákazníkom je dôležité, aby nebola ohrozená naša existencia, preto venujeme potrebnú pozornosť dodržiavaniu našej platobnej disciplíny. Dbáme na priemerný rast našich tržieb a efektívnosť vynakladania nákladov a investícií, preto sa naša spoločnosť rozvíja primeraným tempom. Vieme, že náš úspech závisí aj od starostlivej správy našich pohľadávok a dostatku kapitálových zdrojov. Finančná stabilita je pre nás dôležitým cieľom, čo sa prejavuje aj v dlhodobom finančnom pláne.

Vyznačujeme sa nielen ochotou ale aj schopnosťou skutočne sa prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Naša spoločnosť zabezpečí podnikové stravovanie kompletne od návrhu zariadenia až po stravovanie. Návrh zariadenia zodpovedé priestorom ,ktoré ma zákazník na tento účel vyhradené a výrobnej kapacite zaissťujúcej obslúženie všetkých stravníkov. Vypracujeme projekt a dokumentáciu, ktoré aj zrealizujeme. Dlhodobo spolupracujeme s dodávateľmi kvalitných kuchynských zariadení a ostatného potrebného vybavenia so zabezpečením montáže a servisnej starostlivosti, čo umožňuje prevádzkovať stravovanie dlhodobo na vysokeh úrovni.

Stravovacie zariadenia zodpovedne prevádzkujeme. Používame moderné varní technológie s prihliadnutím na tradíciu domáccej kuchyne. Dodržiavame hygienické normy pri výrobe a preprave stravy a spolupracujeme so zmluvnými dodávateľmi surovín uplatňujúcimi tieto normy. Aplikujeme HACCP normy (systém kritických bodov) v celom procese spracovávania potravín, tzn. od ich objednania a nákupu, cez dovoz do prevádzky a skladovanie až po výrobu produktov z týchto potravín a ich predaj konečnému zákzaníkovi. HACCP spočíva skôr v predchádzaní a prevencii rizík ako v kontrole hotových výrobkov, čím spoľahlivo zaisťuje kvalitu a zdravotnú nezávadnosť potravín. Previerkou celej hygieny v našich prevádzkach sú pravidelné kontroly Úradu verejného zdravotníctva vykonávané na náš podnet, ktoré nám potvrdia vhodnosť nami zvolených zariadení a pracovných postupov. Dodržiavanie všetkých noriem a predpisov prísne vyžadujeme aj od nášho presonálu.

V rámci podnikového stravovania ponúkame:

 • Samoobslužnú formu stravovania
 • Firemné akcie rôzneho typu
 • Týždne medzinárodnej kuchyne
 • Vlastné stravné lístky a stravovanie na základe čipových, resp. magnetických kariet

Rozsah produktov kuchyne si môže zákazník individuálne zvoliť.

 • Sme schopní umožniť výber z 10 až 15 druhov jedál
 • Pri samoobslužnom stravovaní poskytujeme cenovo zvýhodnené denné menu

Našu kuchyňu spestruje vegetariánska kuchyňa, studená kuchyňa a minútky rôzneho druhu.

nezabúdame ani na šalátový bar (čerstvá, mrazená a sezónna zelenina), pekárenské výrobky, zákusky, mliečne výrobky a teplé a studené nápoje.

ČIPOVÉ KARTY

Využitie čipových kariet v stravovacom zariadení umožňuje automatizované objednávanie a výdaj stravy cez objednávací terminál alebo cez web aplikáciu či INTRANET. Stravovací systém môže byť elektronicky prepojený s podnikovým systémom dochádzky a miezd. Poskytuje prehľadnú dennú či mesačnú kontrolu objednávok a výdajov jedál. Zamestnanec nepotrebuje na pracovisku žiadnu hotovosť, jedna karta mu postačí na vstup do práce aj na stravovanie. Spoločnosť odoberajúca stravu si znižuje náklady, lebo platí len za skutočne odstravované množstvo. Navyše platí za príslušné obdobie (väčšinou mesiac) až po jeho uplynutí, takže má peňažné prostriedky potrebné na úhradu nami vystavenej faktúry k dispozícii nielen počas doby splatnosti faktúry, ale aj po celé toto obdobie.

REFERENCIE

 • Citroën Slovakia,
 • MK Racing, Machánek racing,
 • Matador Slovakia, MB racing,
 • Citroën Slovakia team,
 • PeterSport – racing team,
 • RF – Richard Fritz Malacky,
 • Ikea Industry Malacky,
 • Ikea Components Malacky,
 • Tower Automovie Malacky,
 • SIS-Cup

na všetky otázky ohľadom projektovania stravovacích zariadení, ich technického vybavenia a stravovania Vám radi odpovieme. neváhajte nás kontaktovať.

IČO: 35 935 618. DIČ DPH: SK2022018009. DIČ: 2022018009